top of page

Endüstriyel Depo ve Raf Sistemleri (EDRS) bina tipi olmayan İnşaat Mühendisliği yapıları arasında en çok sayıda ve en sık aralıklarla göçen yapı tiplerindendir. Lojistik tedarik zincirinin en önemli unsurlarından olan EDRS'lerin bu şekilde göçmesi can ve mal kayıpları açısından son derece olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Özünde bir yapı mühendisliği problemi olan söz konusu problem dünya çapında farklı araştırma gruplarının ilgisini çekmiştir. Bu yapılar kendilerine özel sistem kurgusu, yükler ve yükler altında sergilenen yapısal davranış göz önüne alındığında ince cidarlı çelik yapıların özel bir hali olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla ince cidarlı çelik yapılar ile ilgili araştırma başlıkları genel itibariyle depo raf yapıları için de geçerlidir.  

Çelik Depo Raf Yapıları Araştırma Grubu yukarıda anlatılan kapsam çerçevesinde bu yapıların etkili yapısal hesap ve tasarımına yönelik bilimsel araştırmalar yürütmektedir. Grubumuza ait mevcut web sitesinde ülkemizde ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

bottom of page